Van RokaToma naar Maarssen'32

RokaToma 1932

In 1932 werd de Roomsch Katholieke Toneelvereeniging Maarssen, kortweg RokaToma, opgericht door de latere Kardinaal Alfrink, toen kapelaan in Maarssen. In het rijke verenigingsleven in die dagen mocht een katholieke toneelvereniging niet ontbreken. Doel was om de katholieke gemeenschap te laten spelen in en genieten van toneel in de moeilijke crisisjaren.

Bijna 90 jaar later is theatergroep Maarssen’32 nog steeds een ambitieuze en vrolijke vereniging met ongeveer 30 leden die voor en achter de schermen actief zijn. Met onze gevarieerde producties, vaak op bijzondere locaties, vermaken wij in onze mooie Vechtstreek publiek uit het hele land. Geregeld brengen we geschiedenis verrassend tot leven, met een link naar het heden.

Wij produceren onze producties zelf, van het eerste idee tot en met de uitvoering. Graag werken we samen met bijvoorbeeld muzikanten, zangers en dansers. Makers, spelers, vormgevers en technici voelen zich samen verantwoordelijk voor mooie voorstellingen en enthousiast publiek.

Vrijdag 12 maart 2021 was voor ons een inktzwarte dag. Wij raakten alles kwijt door een enorme brand. Ons ‘honk’, waarin wij o.a. repeteerden, decors bouwden en onze vele spullen bewaarden werd compleet verwoest. Alle kostuums, rekwisieten, decorstukken, theaterbelichting en -geluid, grimematerialen, pruiken etc. zijn in rook opgegaan. Deze collectie was voor ons onmisbaar en van onschatbare waarde.

Gelukkig ontvingen we in de periode die volgde enorm veel medeleven, steun en hulp! Hierdoor voelden we ons ook gesterkt om met nieuwe moed naar de toekomst te kijken.

Het vinden van een nieuwe ruimte bleek een enorme uitdaging. In maart 2022 vonden we eindelijk een permanente oplossing, in onze eigen gemeente Stichtse Vecht. Vanuit dit nieuwe ‘honk’ hopen we weer jarenlang met veel plezier mooie producties te maken.