1. Definities
  De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Theatergroep Maarssen’32
b. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale en/of culturele aard, waarvoor Theatergroep Maarssen’32   kaarten verkoopt;
c. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Theatergroep Maarssen’32 een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een voorstelling, dan wel aan wie Theatergroep Maarssen’32 daartoe een aanbieding doet;
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Theatergroep Maarssen’32 en klant ter verkrijging van toegangskaart(en) voor een voorstelling;
e. Toegangskaart: het document dat dient als toegangsbewijs voor de voorstelling;
f. Theatergroep Maarssen’32, Maarssen: theatergroep die zich inzet voor de programmering van culturele activiteiten in diverse theaters
   
  2. Identiteit
  Theatergroep Maarssen’32
Gageldijk 2, 3602 AL Maarssen
Telefoonnummer: 0346556813
Info@maarssen32.nl
KvK-nummer: 477238